Material som åldras med
behag är också en
hållbarhetsaspekt

Material som åldras med
behag är också en
hållbarhetsaspekt

Massivträ & hållbart byggande

En stor fördel med att bygga i massivträ är den fantastiska inomhusmiljön. Vackra ytskikt får man på köpet. Man mår bra av att bo i rum av trä, materialet buffrar både värme och kyla och skapar ett jämnt och hälsosamt inomhusklimat.

Att bygga hållbart

75-80 procent av ett hus klimatutsläpp sker under byggprocessen, och 20-25 procent under byggnadens brukandeperiod. De val som görs under bygget är därför mycket viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv.

Processen för att tillverka massivträ är energisnål och miljöpåverkan är liten. Trä är ett förnyelsebart material som binder koldioxid under hela sin livstid. Inget annat byggnadsmaterial kan konkurrera med trä när det gäller miljöpåverkan. Jämfört med betong så har massivträ, förutom en högre noggrannhet, en femtedel av vikten. Därav minskas mängden transporter till bygget signifikant, vilket också skapar förutsättningar för kortare byggtider.

RÄTT VAL I DET LÅNGA LOPPET

Rätt underhållet så håller ett hus i massivträ minst hundra år, och materialet kan återbrukas eller återvinnas som energi. Vi räknar självklart på andra lösningar om så önskas. Vi tar fram det underlag du behöver för att kunna fatta rätt beslut inför ditt husbygge.

Massivträvillan byggs för att stå länge, men dina val under byggprocessen spelar stor roll ur hållbarhetsperspektiv. Vi kan bidra med kunskap och beslutsunderlag.

Trivsel i trähus

Utöver att massivträhus har ett lågt klimatavtryck och är estetiskt tilltalande, har det även en positiv inverkan på boendetrivslen. Trivsel i trähus är en bostadsundersökning, där arkitekter tillsammans med forskare på Chalmers undersökt om träets betydelse i relation till trivsel. Det enkla svaret på undersökningsfrågan är: Ja, trä har en positiv inverkan på boendetrivsel.

I undersökningen har utöver boendetrivsel, även undersökningen lyft träts inverkan på hälsa och välbefinnande samt stress.

Några citat ifrån intervjuer med boende i boken:

”Trät ger snygg, praktisk och ombonad känsla”

”Lätt att sätta upp saker på väggarna. Trä är härligt!”

”Stilren, ljust och naturligt”

Mer om undersökningen och resultatet går att läsa i boken Trivsel i trähus, som går att köpa här – Byggtjanst.se

Sweden Green Building Council logo

Vi är medlemmar i Sweden Green Building Council – organisation för hållbart samhällsbyggande. Tillsammans med dem arbetar vi varje dag för ett hållbart samhällsbyggande. Dom jobbar transparent och konsensus baserat och är fria från privat vinstintresse.

Material som åldras med behag är också en hållbarhetsaspekt

Material som åldras med behag är också en hållbarhetsaspekt